De paragrafen

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aan welke risico's de gemeente loopt en welke mogelijkheden de gemeente heeft om eventuele risico’s op te vangen.

In het voorjaar van 2020 zijn we geconfronteerd met COVID-19. Dat heeft onder andere gevolgen voor de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente. We communiceren over de gevolgen via de reguliere P&C documenten. Ondanks de versoepelde maatregelen in de maatschappij is COVID-19 nog immer een thema bij het opstellen van de begroting. In subparagraaf 4 van deze paragraaf worden de gevolgen van COVID-19 nader toegelicht. Hierbij wordt uitgegaan van de status per 31 augustus 2021.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26