Bijlagen

Samenstelling gemeentebestuur

Gemeenteraad

Mw. P.T.A.M. Kalfs

Voorzitter

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard (fractievoorzitter)

Mw. M.J. Bouwmeister-Bremer

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. J.A.W. Joosten

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. S.A.G. Rasing

Lokaal Belang Lingewaard

Mw. C.B.P. Claassen

SP (fractievoorzitter)

Dhr. B.J.A. Claassen

SP

Mw. M.A.C. Janssen

SP 

Dhr. H.A. van 't Hullenaar

SP

Mw. B.H.L. Raes

CDA (fractievoorzitter)

Dhr. T.W.M. Peren

CDA

Dhr. J.G.J. Giesen

CDA

Dhr. P.A.T.W. Hegeman 

B06 (fractievoorzitter)

Mw. M.C.J.H. Roelofs

B06

Dhr. F.H. den Houting

lingewaard.NU (fractievoorzitter)

Mw. M.J.A. van Aalten-Janssen

lingewaard.NU

Dhr. M.M. van de Woerdt

VVD (fractievoorzitter)

Dhr. T.B.M. Aaldering

VVD

Dhr. N.T.P. Hubers

VVD

Dhr. A.R.J. Rensen

VVD

Mw. M.W.L. Peters-Bruger

VVD

Dhr. H.G.H. Wilkens

VVD

Dhr. L.L. Dekkers

D66 (fractievoorzitter)

Mw. C.M. Dolmans-Klumper

D66

Dhr. M.J.A. van den Bos

PvdA (fractievoorzitter)

Mw. I. Sloot

GroenLinks (fractievoorzitter)

Mw. J.E.M. Brûens

GroenLinks

Mw. L.G. Duiven

GroenLinks

Dhr. F.M. Schut

Lijst Frans Schut (fractievoorzitter)

Mw. T. Zonnenberg

Lijst Zonnenberg 

Fractievoorzittersoverleg 

Mw. P.T.A.M. Kalfs

Voorzitter

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier en secretaris commissie

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard

Mw. C.B.P. Claassen

SP

Mw. B.H.L. Raes

CDA

Dhr. P.A.T.W. Hegeman

B06

Dhr. F.H. den Houting

lingewaard.NU

Dhr. M.M. van de Woerdt

VVD

Dhr. L.L. Dekkers

D66

Dhr. M.J.A. van den Bos

PvdA

Mw. I. Sloot

GroenLinks

Dhr. F.M. Schut

Lijst Frans Schut

Agendacommissie 

Mw. M.J. Bouwmeister

Voorzitter (plv. voorzitter van de raad)

Dhr. P.J. Peters

Secretaris agendacommissie/adviseur

Mw. P.T.A.M. Kalfs

Adviseur (voorzitter raad) 

Mw. L.G. Duiven

Lid

Dhr. M.J.A. van den Bos

Lid

Mw. B.H.L. Raes

Lid

Dhr. N.T.P. Hubers

Lid

College van burgemeester en wethouders 

Mw. P.T.A.M. Kalfs

Burgemeester/voorzitter

Dhr. J.H.A.P. Sluiter

Wethouder

Dhr. A. Slob

Wethouder

Mw. H.W.M. Witjes

Wethouder

Dhr. Th. Janssen

Wethouder

Dhr. I.P. van der Valk

Gemeentesecretaris

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26