Financiën

Autorisatie investeringsbudgetten

De raad autoriseert  met het vaststellen van de begroting de nieuwe investeringen voor het begrotingsjaar 2022. Bij de begrotingsbehandeling kan de raad aangeven van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringsbudget wil ontvangen. De kapitaallasten van onderstaande investeringen zijn allen in de meerjarenbegroting 2022-2025 opgenomen.

Programma 1

Overname brandweerpost Karstraat 10, Bemmel 2022

       1.647.100

Programma 2

GMP 2022 (inclusief werkbudget infrastructuur)

           847.000

GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak

       2.814.000

GMP 2023  (inclusief werkbudget infrastructuur)

           910.000

Gereserveerd bedrag bochten Karstraat

       5.726.000

Fietsvoorzieningen snelfietsroute (SFR15)

           355.000

Gochsestraat Huissen

             78.000

Hofsteestraat Haalderen

             25.000

Klappenburgstraat e.o. Bemmel

           245.000

Programma 4

Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs

     11.034.000

Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs

     13.661.000

Uitbreiding IKC binnenstebuiten

           665.000

Programma 5

Vervanging groen en bomen 2022

           123.000

Investeringen de Brink Huissen

           223.800

Fietspad Zomerdijk

             88.000

Programma 7

Investeringen vervangingen Riolering 2022

       1.998.000

Maatregelen / Projecten Riolering 2022

           839.000

Vervanging GFT-verzamelcontainers

           252.000

Vervangen prullenbakken

           240.000

Programma 8

Reservering Aloysiuslocatie infrastructuur

           106.000

Reservering Aloysiuslocatie Multifunctionele zaal

       1.398.000

Programma 9 

Informatiseringsplan 2021-2024 – investeringen 2022

             71.000

Automatiseringsplan 2021-2024 – investeringen 2022

       1.522.000

Automatiseringsplan 2021-2024 Overbetuwe – investeringen 2022

       1.685.000

Totaal informatisering en automatisering

       3.278.000

Diverse programma’s

Vervangingsinvesteringen 2022 Bedrijfsvoering

           254.300

 

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26