De paragrafen

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Inleiding

In deze  paragraaf geven we een toelichting op de partijen waar de gemeente mee samenwerkt. Als deze samenwerking een bestuurlijk en financieel belang kent, spreken we van een verbonden partij. In uw vergadering van november 2020 heeft u het beleid vastgesteld in de Nota Verbonden Partijen. Deze nota geeft volgens het BBV voldoende kader voor de visie en uitgangspunten. In de diverse programma's van de begroting is beschreven welke bijdrage de verbonden partijen leveren aan het doel of de doelen van de programma's.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26