Financiën

Investeringsplan 2022 - 2025

 

 Investeringsplan 2022-2025

Bedrag 

Dekking

Dekking

Te dekken

Afsch

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

 Investeringen en prioriteiten

Investering

dmv subs

dmv

Middels

Looptijd

Ter-

2022

2023

2024

2025

2022-2025

ov. budg.

invest.res

afschrijv.

mijn

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.01

GMP 2022 (inclusief werkbudget infrastructuur)

847

847

2022

40

28

28

28

GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak

2.814

1.000

1.814

2022

40

61

61

61

GMP 2023  (inclusief werkbudget infrastructuur)

910

910

2022-2023

40

30

30

GMP 2024  (inclusief werkbudget infrastructuur)

910

910

2023-2024

40

30

GMP 2025  (inclusief werkbudget infrastructuur)

910

910

2024-2025

40

2.02

Hoogwatervrij maken Looveerweg

1.185

1.185

2023-2029

25

2.03

Gereserveerd bedrag voor bochten Karstraat 

5.726

968

3.741

1.017

2022

40

159

159

159

2.04

Fietsvoorzieningen snelfietsroute (SFR15)

355

355

2022-2025

40

2.05

Gochsestraat Huissen

78

78

2022

40

3

3

3

2.06

Hofsteestraat Haalderen

25

25

2022-2023

45

1

1

2.07

Klappenburgstraat e.o. Bemmel

245

245

2022-2023

45

8

8

4 Onderwijs

4.01

Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs

11.034

11.034

2022-2023

40

369

369

Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs

13.661

13.661

2022-2024

40

457

4.02

Uitbreiding IKC binnenstebuiten

665

665

2022

40

22

22

22

5 Sport, cultuur en recreatie

5.01

Vervanging groen en bomen 2022

123

123

2022

20

7

7

7

Vervanging groen en bomen 2023

123

123

2023

20

7

7

Vervanging groen en bomen 2024

123

123

2024

20

7

Vervanging groen en bomen 2025

123

123

2025

20

5.02

Gastvrije Waaldijk ( KN 2022 Nieuwe ontwikkeling)

100

100

2024-2025

40

5.03

Investeringen de Brink Huissen

224

224

2022

8-20

19

19

19

5.04

Fietspad Zomerdijk

88

88

2022

40

3

3

3

3

7 Volksgezondheid en milieu

7.01

Investeringen vervangingen Riolering 2022

1.998

1.998

2022-2024

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2023

2.047

2.047

2023-2025

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2024

1.998

1.998

2024-2026

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2025

2.358

2.358

2025-2027

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2022

839

839

2022-2024

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2023

839

839

2023-2025

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2024

839

839

2024-2026

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2025

839

839

2025-2027

15-60

7.02

Vervanging GFT-verzamelcontainers

252

252

2022-2025

7.03

Vervangen prullenbakken 

240

240

2022

15

18

18

18

8 Volkshuisv., RO en Sted. vernieuwing

8.01

Reservering Aloysiuslocatie infrastructuur

106

106

2022-2023

div

5

5

Reservering Aloysiuslocatie Multifunctionele zaal

1.398

1.398

2022-2023

div

66

66

Totaal uitvoering 2022-2025

54.022

13.977

6.258

33.787

3

320

806

1.301

Ten tijde van het opstellen van de begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2021 worden uitgevoerd: eventueel na evaluatie Ontsluiting de Heister via terrein OBC, Uitvoering huisvestingsprogr. onderwijs 1e fase, geplande projecten Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2021, Fietspad A325 Kattenleger,  Vervanging groen en bomen (2021), grond Park Lingezegen, ondergrondse containers 2020, rehabilitatie wegen Kamervoort Angeren, aanleg standplaatsen woonwagens, 50 GFT-zuilen en vervangen 23 datasystemen.

133

139

174

174

Totaal reservering nieuwe lasten 2022 e.v.

136

459

981

1.475

Gedekt door investeringsreserves 

-1

-120

-130

-132

Totaal nieuwe lasten investeringen in de exploitatie 

135

339

850

1.343

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26