Financiën

Overhead

 

OVERHEAD

2022

x € 1.000

Salarissen

24.459

Algemene en advieskosten

122

Overige personeelslasten

100

Opleidingen

466

Directe uren naar producten

-15.313

Totaal personeelslasten

9.834

Huisvesting

1.543

Informatievoorziening & automatisering

2.590

Facilitaire dienstverlening

447

Organisatieontwikkeling

75

Personeelsbeleid & -beheer

404

Totaal indirecte lasten

5.059

Begroting & verantwoording

81

Communicatie

50

Juridische kwaliteitszorg*

395

Documentaire informatievoorziening

193

Representatie

84

Totaal overhead werkzaamheden

803

Totaal overhead

15.695

* inclusief € 126.000 reservering voor Wet Open Overheid (Woo)

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26