Financiën

Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties in de reserves x € 1.000

2022

2023

2024

2025

PROGRAMMA 2

toevoegingen:

Dotatie bestemmingsreserve CT-kunstwerken

        -28

        -28

        -28

        -28

Dotatie straatmeubilair

        -20

        -20

        -20

        -20

Dotatie Reserve Rehabilitatie wegen

        -70

        -95

        -99

        -99

onttrekkingen:

Dekking afschrijving rehabilitatie wegen

          12

          14

          23

          23

Dekking Valom uit investeringsreserve

           7

           7

           7

           7

Dekking fietsvoorzieningen uit investeringsreserve

0

          33

          34

          34

Dekking gereserv. bedrag bochten Karstraat uit inv.res

0

          69

          70

          71

Dekking vervangen prullenbakken openbare ruimte

          14

          15

          15

Dekking GMP+ verkeersonderzoeken

          45

          45

          45

          45

TOTAAL PROGRAMMA 2

        -54

          40

          46

          48

PROGRAMMA 5

toevoegingen:

Dotatie reserve kunst

          -8

          -8

          -8

          -8

onttrekkingen:

Dekking afschrijving de Kinkel uit investeringsreserve

          41

          41

          42

          42

TOTAAL PROGRAMMA 5

          33

          33

          34

          34

PROGRAMMA 7

toevoegingen:

Egalisatiereserve afval

        -89

        -62

-41

-17

TOTAAL PROGRAMMA 7

        -89

        -62

        -41

-17

PROGRAMMA 9

onttrekkingen:

Rente Vitens ten gunste van de exploitatie

        100

        100

        100

        100

TOTAAL PROGRAMMA 9

        100

        100

        100

        100

Totaal structurele mutaties in de reserves

           -10

111

139

166

 

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26