Financiën

Prognose balans

Activa (bedragen x € 1.000)

Balans
31-12-2021

Balans
31-12-2022

Balans
31-12-2023

Balans
31-12-2024

Balans
31-12-2025

Vaste activa

Immateriële vaste activa

174

174

174

174

174

Materiële vaste activa

111.377

125.399

137.013

140.604

148.546

Financiële vaste activa

5.946

5.872

5.798

5.724

5.650

Totaal vaste activa

117.497

131.445

142.985

146.502

154.370

Vlottende activa

Voorraden

1.497

715

424

81

0

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

13.247

13.247

9.247

8.247

8.247

Liquide middelen

756

545

545

545

545

Overlopende activa

4.500

4.500

2.000

2.000

2.000

Totaal vlottende activa

20.001

19.007

12.216

10.873

10.792

Totaal generaal

137.497

150.452

155.201

157.375

165.162

Passiva (bedragen x € 1.000)

Balans
31-12-2021

Balans
31-12-2022

Balans
31-12-2023

Balans
31-12-2024

Balans
31-12-2025

Vaste passiva

Eigen vermogen

40.977

41.396

41.148

40.728

40.647

Voorzieningen

23.077

23.642

23.320

24.188

22.845

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar

50.153

57.517

54.881

52.245

57.763

Totaal vaste passiva

114.207

122.555

119.349

117.161

121.256

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

2.478

7.085

9.117

12.426

16.118

Overlopende passiva

20.812

20.812

26.734

27.788

27.788

Totaal vlottende passiva

23.290

27.897

35.851

40.214

43.906

Totaal generaal

137.497

150.452

155.200

157.375

165.162

 

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26