De paragrafen

Paragraaf 8 Duurzaamheid

 

Inleiding

Verduurzamen is hard nodig. Het klimaat verandert, doordat er teveel broeikasgassen in de lucht zijn, ook door menselijk handelen. Hierdoor warmt de aarde op en dit heeft gevolgen voor mens en dier. We vinden het erg belangrijk de wereld te verduurzamen, voor onszelf en volgende generaties. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij, 'iedereen doet wat'. De één legt het dak vol zonnepanelen, de ander zaait zijn akker in met een bloemrijk mengsel, weer een ander sluit een abonnement af voor een elektrische deelauto of neemt een warmtepomp in gebruik. Alle beetjes helpen. We pakken duurzaamheid integraal aan in onze gemeente. In deze duurzaamheidsparagraaf geven we een overkoepelend zicht op de thema’s die vallen onder duurzaamheid.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26