Financiën

Gevoteerde investeringsbudgetten

Het overzicht gevoteerde investeringsbudgetten laat de investeringen zien die in voorgaande jaren door de raad zijn gevoteerd maar nog niet zijn geleverd of gerealiseerd. Bij die investeringen waarbij de levering of realisatie langer gaat duren dan verwacht, is het jaar van levering of de periode van realisatie aangepast. Dit vergroot het inzicht in de voortgang van de lopende investeringen.
Door de begroting vast te stellen stemt de raad in met de nieuwe startdatum. Daarmee wordt voorkomen dat onrechtmatigheden ontstaan omdat investeringen langer open staan dan op basis van de gemeentelijke nota activabeleid is toegestaan.

Investering

Budget

Oorspronkelijke 

Nieuwe

startdatum

startdatum

afschrijving

afschrijving

Programma 2

Dorpensingel

€ 2.200.000

2023

2024

Revitalisering Zilverkamp fase II, III en IV

€ 7.500.000

2023

2024

 

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 10:57:16 met de export van 09/29/2021 08:36:26